Punkrock - vad är punk?

The Clash pinPunkrock är ett av de där begreppen som många ivrar om att förklara och där meningarna ofta går isär. Vad är det då med punkrock som manar så många personer att ha en åsikt?

Den rörelse som skulle gå under namnet punk hette i början punkrock. Det var ursprungligen Legs McNeil och John Holmstrom som gav denna etikett till musiken som gjordes av band som New York Dolls, The Dictators och Ramones.

Det rörde sig om tempofylld, aggressiv och ofta opolerad musik. Vid sidan om själva musiken har dess attityd medfunnits som ett viktigt tillägg och punkens uttryck har alltid varit starkt assimilerat med en livsstil. Det är förmodligen här vi finner en del av förklaringen till varför frågan Vad är punk? ofta får en olik innebörd för olika människor.

Punkens mer aggressiva låtar kanske inte alltid landar i stor konst, men de kan fungera som en befriande ventilering ... av ilska, frustration, ett nödvändigt behov att be etablissemanget eller något annat dra åt helvete. När popgrupperna söker efter en vinnande hook eller refräng kan det vara befriande med punkgrupperna som inte kan eller försöker uppnå detta.

Bland alla associationer som brukar förekomma i diskussioner om punkrock är uppror viktigt, likaså mottot ”gör det själv”. Detta är två hörnstenar som många andra sammankopplingar kan härledas från. Det finns olika sätt att göra uppror och här kan punkens sätt beskrivas som väldigt direkt. Även om den inte kan kallas som ett upprop till våld är den i viss mån antiintellektuell. Ett urskiljande drag hos punkmusiken är aggression och inte sällan en viss dos vrede.

Det har funnits punkgrupper som stått för en extrem högerpolitisk hållning. Men politiskt sett hör punken traditionellt åt vänster till. Det finns en tydlig positionering mot arbetarklassen och ett bekämpande av överklass och kapitalism. Det är bara att lyssna på texterna.

Musikens texter blir ofta identitetsskapande och i ”Vad skall du bli” av Ebba Grön):

Gå upp-gå till jobbet-jobba-jobba-äta lunch
Samma sak händer imorgon
Jobba-åka trick-hem å sätta sig å glo
Det är inget liv
Det är slaveri

betonas väl en av punkens viktigaste ingredienser: ifrågasättandet som inte räds att tala klartext. Ur detta ifrågasättande kan det sedan födas en tanke hos den som lyssnar att se sig om efter andra alternativ.

Historiens utveckling har så klart också utmanat punkrockens konturer och omprövat dess regler – ofta till de ”ortodoxas” förtret. Här ryms också en paradox: punkens maning till bestridande och oliktänkande har med tiden växt ihop till dogm. Många punkare förefaller faktiskt många gånger som ganska trångsynta om de konfronteras med något som faller utanför de ramar som enligt dem själva betingar punk.

Samtidigt som sinnebilden av vad som är punk för vissa alltså tycks snäv finns det andra som i stället framhåller ett brett spektrum över vad som kan kallas punkrock. För dessa kan det handla om det mesta som är mot etablissemanget och utmanande konventioner. Här kan vi hitta så skilda personligheter som Jim Morrison, sångaren i The Doors, eller Marlon Brando som på frågan ”What are you rebelling against?" svarade "What have you got?". Nämnas kan också Lenny Bruce som var stå-upp komedins svar på Sex Pistols. Han var lika provocerande på scenen inom sitt gebit som Pistols var inom sitt.

Det finns punkmusik som är "dömd" att förbli esoterisk och underground. Detta kan vara sådan musik där texterna är svåra att urskilja och som inte tilltalar bredare massor. Samtidigt finns det riktningar inom mainstream som delvis tycks vilja göra anspråk om att vara punk och profitera på den. Sådana band plockar utvalda delar av punkrocken som dess spännande känsla av uppror och dess ungdomliga framtoning, men blandar sedan ut och anpassar den inför ett nytt sammanhang. Exempel på detta är olika reklamfilmer eller en spelfilm som SLC Punk! (1998) som framställer en häftig livsstil och gör allt för att vara cool och underhållande, men är milsvid fel ute i fråga om punkrockens kärna och där trotsigheten blir kosmetisk.

Punkrock tycks vara svårt att ringa in. Det kan betyda en rad saker eller så betyder det något specifikt för en viss individ.

Det inkommer en del mejl med frågor från skolelever som håller på med någon uppgift i ämnet. Därför skrevs denna artikel som ett komplement till sidans övriga innehåll. Förhoppningsvis ges här svar på en del av frågorna. Mer specifika frågor har samlats här.

Läs vidare: Punk och anarki